Taaltrainer voor Stimulansz

Ik ben trainer in de flexibele schil van Stimulansz. Voor Stimulansz gaf ik een taaltraining aan Wmo- en Jeugdconsulenten van de gemeente Bunnik.Stimulansz adviseert gemeenten over het sociaal domein. 


Dit doen ze onder andere door professionals in het sociaal domein op te leiden en te trainen. Denk aan trainingen over de Participatiewet, Wmo, Jeugd, Inburgering, Werk en Inkomen en nog zoveel meer. 


Training Begrijpelijk rapporteren
In september en november gaf ik een training Rapporteren in begrijpelijke taal aan Wmo- en Jeugdconsulenten van de gemeente Bunnik. Hoe schrijf je een helder ondersteuningsplan? Hoe schrijf je het besluit en de motivering op in een begrijpelijke beschikking? Met theorie en oefeningen verbeterden de deelnemers hun schrijfvaardigheden. 

 

 

 

FEMFATAAL
Boschstraat 35
4811 GB Breda
06 48797440


Algemene voorwaarden Privacybeleid