Schrijfvaardigheid van kinderen ondermaats

Ruim een kwart van de leerlingen kan aan het einde van de basisschool geen eenvoudige teksten schrijven. De inspectie van Onderwijs presenteerde 4 maart 2021, het rapport Peil.Schrijfvaardidgheid. Uit dit onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de leerlingen aan het einde van de basisschool niet het minimale schrijfniveau haalt. Dit houdt in dat ze geen korte, eenvoudige teksten kunnen schrijven over hun leefwereld. Ze lopen daardoor risico op laaggeletterdheid. 


Dat is zorgelijk. Als je niet goed kunt schrijven, kun je daar je hele leven lang nadeel van ondervinden. Schrijfvaardigheid is nodig om maatschappelijk mee te doen. Denk aan solliciteren, een klacht indienen of een verzoek doen aan de gemeente. 


Basisvaardigheden
Schrijfvaardigheid behoort samen met lezen, mondelinge taalvaardigheid, rekenen-wiskunde en sociale & maatschappelijke competenties tot de basisvaardigheden die leerlingen in het Nederlandse onderwijs ontwikkelen. Om goed zicht te krijgen op zowel de leerlingprestaties als het onderwijs in de basisvaardigheden, heeft de inspectie dit thema voor de komende jaren dan ook als speerpunt aangemerkt.


Bron: NRC. Lees het volledige artikel op: nrc.nl 
Of bekijk het rapport Peil.Schrijfvaardigheid op de website van de Onderwijsinspectie.


 


  

 

 

 

FEMFATAAL
Boschstraat 35
4811 GB Breda
06 48797440


Algemene voorwaarden Privacybeleid