Leuk Leesvoer!

Onder het mom van 'Het is makkelijker om iets aan te leren dan om iets af te leren' organiseert de Taalunie workshops begrijpelijke overheidstaal in het hoger onderwijs. Als je je eigen afstudeerscriptie of een werkstuk van je opleiding erbij pakt, schrik je waarschijnlijk: wat een moeilijke woorden en lange zinnen! Maar dat leerde je aan op school. Na afronding van je studie neem je die academische taal ook mee in je werk. En als je bij een overheidsorganisatie werkt kom je dat deze taal vaak niet geschikt is in contact met mensen in het land. En dat ook niet al je collega’s je snappen als je zo schrijft.


Om studenten bewust te maken van het belang van begrijpelijke communicatie en ze daarbij te helpen, organiseert de Taalunie vanaf dit jaar workshops ‘Duidelijke overheidstaal’ in het hoger onderwijs. Opleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland kunnen een workshop aanvragen. Na 2024 willen we ook in Vlaanderen aan de slag.


Doel van de workshop


Burgergericht en begrijpelijk communiceren is een vak en moet je aanleren. Je maakt bewuste taalkeuzes op het gebied van woordgebruik, lengte en structuur van zinnen, logische verhaalopbouw, stijl en de manier waarop je je lezer of gesprekspartner aanspreekt.


Helaas krijgen deze vormen van taalcompetentie nog te weinig structureel aandacht in het hoger onderwijs, waardoor deze om- of bijscholing na de studie moet gebeuren. En ambtenaren vaak nog veel te lang in het oude patroon blijven schrijven.


De workshop is ontwikkeld om al tijdens de opleiding bewustzijn te creëren voor het belang van begrijpelijke overheidscommunicatie, om uitleg te geven over hoe je direct duidelijk communiceert en om startende ambtenaren meteen al handvatten mee te geven. En hopelijk worden opleidingen geïnspireerd om het onderwerp blijvend aandacht te geven in hun lesprogramma’s. Wat gaan we doen?


Tot en met eind 2024 verzorgen wij als Taalunie, met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, workshops begrijpelijke overheidstaal op hogescholen en universiteiten in Nederland. Dat kan een korte training of gastles voor studenten zijn, of een leer- of inspiratiesessie voor docenten. 


We richten ons met name op opleidingen waaruit studenten gemiddeld vaak doorstromen naar overheidsfuncties, zoals Bestuurskunde, Sociologie, Politicologie, Rechten, Bedrijfskunde en Communicatie.


Voor het geven van de trainingen werkt de Taalunie samen met vier ervaren trainers: Paula van Gemen, Talissa Oude Bennink, Femke van Damme en Lodewijk van Noort. 


Lees het volledige artikel van Jessica Straetemans op de website van de Taalunie.  


 

 

 

FEMFATAAL
Boschstraat 35
4811 GB Breda
06 48797440


Algemene voorwaarden Privacybeleid